Πανταράτου Αντωνία

Όταν αποφάσισα να κατασκευάσω την ιστοσελίδα της επιχείρισής μου, απευθύνθηκα στην Karasantes μετά από τις εξαιρετικές συστάσεις γνωστών και φίλων. Οι άνθρωποι είναι φιλικότατοι, γνωρίζουν πραγματικά τη δουλειά τους και έχουν εξαιρετικές ιδέες και τις γνώσεις να τις υλοποιούν. Η υποστήριξή τους άψογη, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και μετά το τέλος του καθώς είναι πάντα δίπλα μου. Το εικαστικό αποτέλεσμα εξαιρετικό ενώ παραμένουμε στην πρώτη και την δεύτερη σελίδα, αναζήτησης, του google εδώ και 2 χρόνια.