ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το κέντρο δια βίου μάθησης πληροφορικής μας KarasantesClass.gr, σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα απο πιστοποιήσεις πληροφορικής , με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου και την σφραγίδα KeyCert ως φορέας πιστοποίησης αλλα παράλληλα διαθέτουμε συνεργασία και με την ACTA (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής).

Το κέντρο μας έχει εξετάσεις 2 φορές το μήνα , κάθε Σάββατο στο χώρο μας.

Το Key CERT είναι το Ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, έγκριση απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς εργασίας αποτελώντας ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν!

Οι πιστοποιήσεις μας είναι τόσο για τον ιδιωτικό όσο και γιατο δημόσιο τομέα αλλά και για τις Ευρωπαικές Χώρες και για όλες τις ηλικίες .

Το Κέντρο Δια Βιού Μάθησης μας έχει 100% εγγυημένη επιτυχία απο το 1999 .
Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες για τις πιστοποιήσεις είναι :

• MS Windows 10
• MS Office 2010 ( Word – Excel – PowerPoint – Access )
• Τεχνολογίες Διαδικτύου – Internet – MS OutLook
• Τεχνικός Η/Υ
• Τεχνικός Δικτύων
• PhotoShop – Corel Draw – Illustrator
• Web Developer / Designer
• Internet Marketing
• Project Manager