Σεμινάρια & Πιστοποίηση Αγγλικών Business English για Ενήλικους

Τα σεμινάρια Business English και Επικοινωνίας σας βοηθούν να αποκτήσετε ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς λόγους.

Αν επικοινωνείτε με ξένους πελάτες και συνεργάτες, αν ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους εκτός Ελλάδος, ή αν η συνεργασία με το εξωτερικό είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής σας καθημερινότητας τοτε το Business english είναι αυτό που χρειάζεστε .

Εξειδικευμένα Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας απευθυνόμενα σε ενήλικες με ειδική εξάσκηση στον γραπτό και προφορικό λόγο.

Ταχύρρυθμα ολιγομελή τμήματα μέχρι έξι ατόμων αυστηρά για την απόκτηση όλων των πτυχίων πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε επίπεδο LOWER και PROFICIENCY.

Προσφορά ειδικών τιμών και εξασφάλιση επιτυχίας από καθηγητές αγγλικής φιλολογίας με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό(Αγγλία ) και με εξέχουσα επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Με επιλογή υλικού με ειδική ορολογία, οπτικό ακουστικά μέσα και συζητήσεις στην αγγλική γλώσσα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η επιλογή υλικού στην ειδική ορολογία γίνεται από την καθηγήτρια μας η τον καθηγητή μας και όλες οι επιδεξιότητες που απαιτούνται για γρήγορη βελτίωση και πρόοδο.

Παρέχουμε ειδικές τιμές σε φοιτητές και σε ανέργους με κάρτα ανεργείας .

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

  • Να χειρίζεται την επιχειρηματική γλώσσα ώστε να μπορεί να συμμετέχει με άνεση και ευχέρεια σε επαγγελματικές συναντήσεις.
  • Να ελέγχει και να κατανοεί επαγγελματικά έγγραφα και συμφωνίες στα Αγγλικά
  • Να σχεδιάζει τα δικά του έντυπα, αναφορές (reports), επιχειρηματικά πλάνα (business plans) και επιστολές στα Αγγλικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business English» σχεδιάστηκε για όσους έχουν κάποια γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, για να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα στο χώρο εργασίας (π.χ. κατανόηση άρθρων σε εμπορικά και επαγγελματικά περιοδικά, συμβολαίων ή συμφωνητικών, σύνταξη εγγράφων και επιχειρηματικών σχεδίων κ.ά.).

Τομείς: βιομηχανία, ηλεκτρονικά είδη, λιανικό εμπόριο, αεροπορικές εταιρίες, διεθνές εμπόριο κ.ά.

Η ύλη καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για συμμετοχή στις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις Cambridge  Business Language Testing Service .

Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη απο τον ΑΣΕΠ και απο ολόκληρο τον κόσμο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα .

Μια πιστοποίηση σε Business English ή αλλιώς σε  είναι ένα καθοριστικό προσόν που θα σας ξεχωρίσει. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν.

Κάθε επαγγελματικός κλάδος έχει τη δικιά του ορολογία στη αγγλική γλώσσα , σε αυτό το σημείο έρχεται το Business english seminars να σας δώσει λύση και να σας αναδείξει στο επαγγελματικό σας τομέα .

Ανεβάστε το επίπεδο τον αγγλικών σας στη πράξη με τα ειδικά σεμινάρια μας απο τους καλύτερους καθηγητές με εμπειρία στη αγορά εργασίας .

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος