Σεμινάρια Πληροφορικής Για Δημόσιο – ΑΣΕΠ – 3 Ενότητες

ΒΑΣΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ / ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέλετε να εργαστείτε στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, τότε χρειάζεστε αυτή την πιστοποίηση πληροφορικής.
Η πιστοποίηση χειρισμού υπολογιστών είναι έγκυρη και για το εξωτερικό.

Με εμπειρία στη εκπαίδευση υπολογιστών από το 1999 έχουμε οργανώσει τα πιο επιτυχημένα σεμινάρια πληροφορικής για ταχύρρυθμα μαθήματα και 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ΑΣΕΠ γίνονται στο χώρο μας κάθε Σάββατο

Σας εγγυόμαστε 100% Επιτυχία στην Πιστοποίηση Πληροφορικής για ΑΣΕΠ / Δημόσιο

Παρέχοντας

 • Πρακτική Άσκηση
 • ΤΕΣΤ Προσομοίωσης
 •  Εκπαιδευτικά Βίντεο για τις εξετάσεις
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητή
 • Έκπτωση για εγγραφή 2 ατόμων.
 • Έκπτωση για φοιτητές.
 • Έκπτωση για ανέργους.
 • Δωρεάν Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

Βασικό Επίπεδο / Χειρισμός Υπολογιστών (4 Ενότητες)

60 ΩΡΕΣ 240 €

 •  Microsoft Windows 10
 • Επεξεργασία Κειμένου 2019
 • Λογιστικά Φύλλα 2019
 • Internet / MS Outlook

OFFICE BACIC (3 Ενότητες)

40 ΩΡΕΣ 160 €

 • Επεξεργασία Κειμένου 2019
 • Λογιστικά Φύλλα 2019
 • Internet / MSOutLook

OFFICE BASIC PLUS (6 Ενότητες)

85 ΩΡΕΣ 360 €

 •  Microsoft Windows 10
 • Επεξεργασία Κειμένου 2019
 • Λογιστικά Φύλλα 2019
 • Internet / MSOutLook
 • Microsoft Access
 • Microsoft PowerPoint

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος